تولید وفروش مخزن پلی اتیلن آب در یزد

تولید وفروش مخزن آب و مواد شیمیایی در یزد رادمهر پلاست یزد

تولید وفروش مخزن پلی اتیلن آب در یزد

تولید وفروش مخزن آب و مواد شیمیایی در یزد رادمهر پلاست یزد

تولید وفروش مخزن پلی اتیلن آب در یزد تولید وفروش مخزن آب و مواد شیمیایی در یزد رادمهر پلاست یزد

۷۷ مطلب در آذر ۱۴۰۰ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

مخازن پلی اتیلن رادمهرپلاست در انواع و اشکال مختلفی تولید می شوند : که این مخازن عبارت اند از مخازن افقی از 100 تا 3000 لیتر ، عمودی از 100 تا 5000 لیتر ، عمودی بلند در حجم 350 ، 500 و 1000 لیتر ، زیرپله ای در حجم 500 ، بیضی در چهار حجم 1000 ، 1500 ، 2000 و 3000 لیتر و 110 لیتر سمپاش. علامت استاندارد ، سیب سلامت و نام تجاری هر محصول روی مخازن حک شده است.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09911514001   -   09910766701

 

Radmehrplast water polyethylene tanks are produced in different types and shapes: these tanks are horizontal tanks from 100 to 3000 liters, vertical tanks from 100 to 5000 liters, long vertical tanks in the volume of 350, 500 and 1000 liters, sub-stairs in volume 500, oval in four volumes of 1000, 1500, 2000 and 3000 liters and 110 liters sprayer. The standard mark, health apple and brand of each product are engraved on the tanks.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09911514001   -   09910766701

 

یتم إنتاج خزانات البولی إیثیلین المائیة Radmehrplast فی أنواع وأشکال مختلفة: هذه الخزانات عبارة عن خزانات أفقیة من 100 إلى 3000 لتر ، خزانات عمودیة من 100 إلى 5000 لتر ، خزانات عمودیة طویلة بحجم 350 ، 500 و 1000 لتر ، سلالم فرعیة فی الحجم 500 ، بیضاوی فی أربعة مجلدات 1000 ، 1500 ، 2000 و 3000 لتر و بخاخ 110 لتر. العلامة القیاسیة والتفاح الصحی والعلامة التجاریة لکل منتج منقوشة على الخزانات.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09911514001    -   09910766701

 • مهران مشایخ
 • ۰
 • ۰

دو مزیت مهم انتخاب مخزن زیرپله رادمهرپلاست : اولین مورد این است که طبیعت جمع و جور یک مخزن پلی اتیلن زیرپله ای احتمالا بیشترین سود را دارد. اگر مکان ملک شما محدود باشد ، مخزن پلی اتیلن زیرپله ای رادمهرپلاست می تواند به راحتی در امتداد دیوار خارجی ، در قسمت باریک بین خانه و نرده یا حتی در زیر پله های خارجی قرار گیرد و باعث صرفه جویی در فضا شود. مورد دوم ، شکل ظاهری مخزن است که مخزن زیرپله رادمهرپلاست شکلی منحصر به فرد دارد و ممکن است برخی از صاحبان خانه از ویژگی طراحی یا تقسیم فضا استفاده کنند.

 

شمراه تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09911514001   -   09910766701

 

Two important advantages of choosing a Radmehrplast underpass tank: The first is that the compact nature of a submerged polyethylene tank is probably the most beneficial. If the space of your property is limited, Radmehrplast underfloor polyethylene tank can be easily placed along the outer wall, in the narrow part between the house and the fence or even under the outer stairs, saving space. The second is the appearance of the tank, which has a unique shape and may be used by some homeowners to design or divide the space.

 

Contact number to order and get a representative: 09911514001   -   09910766701

 

میزتان مهمتان لاختیار خزان الممر السفلی Radmehrplast: الأولى هی أن الطبیعة المدمجة لخزان البولی إیثیلین المغمور هی على الأرجح الأکثر فائدة. إذا کانت مساحة الممتلکات الخاصة بک محدودة ، فیمکن بسهولة وضع خزان البولی إیثیلین تحت الأرضیة Radmehrplast على طول الجدار الخارجی ، فی الجزء الضیق بین المنزل والسیاج أو حتى أسفل السلالم الخارجیة ، مما یوفر مساحة. والثانی هو مظهر الخزان الذی له شکل فرید ویمکن أن یستخدمه بعض أصحاب المنازل لتصمیم أو تقسیم المساحة.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على مندوب: 0911514001   -  09910766701

 • مهران مشایخ
 • ۰
 • ۰

هنگام در نظر گرفتن مخازن ذخیره سازی پلی اتیلن ، باید سه عامل مهم را به خاطر داشته باشید :

 1. نصب مناسب ، برای به حداکثر رساندن عمر مخزن ذخیره سازی بسیار مهم است.
 2. کاهش نقاط احتمالی نشت ، مسئولیت مداوم و هزینه ذخیره سازی بسیار مهم است.
 3. مواد مخزن طول عمر یک مخزن را تعیین می کند.

مزایای مخازن پلی اتیلن با کیفیت بالا ممکن است انتخاب شما را به یک انتخاب برتر تبدیل کند.

رادمهرپلاست انتخابی برترhttps://radmehrplast.com/

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09911514001    -   09910766701

 

There are three important things to keep in mind when considering polyethylene storage tanks: Proper installation is critical to maximizing storage life. Reducing potential leak points, ongoing liability and storage costs are crucial. Tank material determines the lifespan of a tank. The advantages of high quality polyethylene tanks may make your choice a superior choice. Radmehrplast is the top choice

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09911514001   -   09910766701

 

هناک ثلاثة أشیاء مهمة یجب وضعها فی الاعتبار عند التفکیر فی صهاریج تخزین البولی إیثیلین: التثبیت الصحیح أمر بالغ الأهمیة لإطالة عمر التخزین. یعد تقلیل نقاط التسرب المحتملة والمسؤولیة المستمرة وتکالیف التخزین أمرًا بالغ الأهمیة. تحدد مادة الخزان العمر الافتراضی للخزان. قد تجعل مزایا خزانات البولی إیثیلین عالیة الجودة اختیارک خیارًا ممتازًا. Radmehrplast هو الخیار الأفضل

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09911514001   -   09910766701

 • مهران مشایخ
 • ۰
 • ۰

مخازن ذخیره سازی پلی اتیلن شرکت رادمهرپلاست با قالب چرخشی در برابر نشت ، مقاوم هستند زیرا ساختاری یکپارچه و بدون درز دارند. ساخت یکپارچه و کیفیت برتر مخازن پلی اتیلن رادمهرپلاست به معنای احتمال نشت کمتر است. همچنین این روش تولید ، باعث استحکام بیشتر مخازن شده و در حد امکان نمیگذارد مخزن دچار ترک خوردگی یا شکستگی شود.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09911514001   -   6-35204004-035  -   09910766701

 

Radmehrplast polyethylene storage tanks with rotating mold are resistant to leakage because they have an integrated and seamless structure. Integrated construction and superior quality of Radmehrplast polyethylene tanks means less possibility of leakage. Also, this production method makes the tanks stronger and does not allow the tank to crack or break.

 

 09910766701  -  Contact number for ordering and obtaining agency: 09911514001   -   035-35204004-6

 

صهاریج تخزین البولی إیثیلین Radmehrplast ذات القالب الدوار مقاومة للتسرب لأنها تتمتع بهیکل متکامل وغیر ملحوم. البناء المتکامل والجودة الفائقة لخزانات البولی إیثیلین Radmehrplast تعنی احتمال أقل للتسرب. کما أن طریقة الإنتاج هذه تجعل الخزانات أقوى ولا تسمح للخزان بالتصدع أو الکسر.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09911514001   -   6-35204004-035   -   09910766701

 • مهران مشایخ
 • ۰
 • ۰

قیمت مخازن پلی اتیلن شرکت رادمهرپلاست بسیار مقرون به صرفه تر از مخازن استیل ، فولادی یا فلزی است. این مخازن در اشکال مختلفی (افقی ، عمودی ، زیرپله و ...) تولید شده و قابل استفاده برای فضاهای مختلفی هستند. مخازن رادمهرپلاست قابلیت نگهداری دامنه مواد وسیع تری را دارند. همچنین به دلیل استفاده از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت طول عمر بالایی دارند و بسیار با دوام و مستحکم هستند.https://radmehrplast.com/

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09911514001   -   09910766701

 

The price of Radmehrplast polyethylene tanks is much more economical than steel, steel or metal tanks. These tanks are produced in different shapes (horizontal, vertical, underpass, etc.) and can be used for different spaces. Radmehrplast tanks have the ability to hold a wider range of materials. Also, due to the use of high quality raw materials, they have a long life and are very durable and strong.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09911514001  -  09910766701

 

یعتبر سعر خزانات البولی إیثیلین Radmehrplast أکثر اقتصادا من الخزانات الفولاذیة أو الفولاذیة أو المعدنیة. یتم إنتاج هذه الخزانات بأشکال مختلفة (أفقی ، رأسی ، ممر سفلی ، إلخ) ویمکن استخدامها فی مساحات مختلفة. تتمتع خزانات Radmehrplast بالقدرة على الاحتفاظ بمجموعة أکبر من المواد. أیضًا ، نظرًا لاستخدام المواد الخام عالیة الجودة ، فإنها تتمتع بعمر طویل وهی متینة وقویة للغایة.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09911514001   -   09910766701

 • مهران مشایخ
 • ۰
 • ۰

مخازن رادمهرپلاست همگی تولیدی داخل بوده و با بهترین و با کیفیت ترین مواد اولیه تولید و عرضه می شوند. این محصولات از پلی اتیلن با کیفیت و درجه یک تولید شده اند و از مهمترین ویژگی های این مخازن ، سخت و بادوام و مقاوم بودن است. این مخازن در اندازه های مختلف تولید شده و می توان با توجه به نیاز خود ، مخزن مورد نظر را خریداری کرد و در مقایسه با سایر مخازن و تانکرها ، انواع پلی اتیلنی آنها از وزن بسیار کمتری برخوردار بوده و این مساله کاهش بسیار زیادی در هزینه حمل ونقل دارد.https://radmehrplast.com/

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09911514001   -   09910766701   -   6-35204004-035

 

Radmehrplast tanks are all domestically produced and are produced and supplied with the best and highest quality raw materials. These products are made of quality and first-class polyethylene, and one of the most important features of these tanks is their hardness, durability and durability. These tanks are produced in different sizes and can be purchased according to their needs, and compared to other tanks and tankers, their polyethylene types have a much lower weight and this greatly reduces the cost. It has transportation.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09911514001  -  09910766701  -   035-35204004-6

 

یتم إنتاج جمیع خزانات Radmehrplast محلیًا ویتم إنتاجها وتزویدها بأفضل وأعلى جودة المواد الخام. هذه المنتجات مصنوعة من البولی إیثیلین عالی الجودة ومن الدرجة الأولى ، ومن أهم میزات هذه الخزانات صلابتها ومتانتها ومرونتها. یتم إنتاج هذه الخزانات بأحجام مختلفة ویمکن شراؤها وفقًا لاحتیاجاتهم ، وبالمقارنة مع الخزانات والصهاریج الأخرى ، فإن أنواع البولی إیثیلین الخاصة بهم تتمیز بوزن أقل بکثیر وهذا یقلل التکلفة بشکل کبیر.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09911514001   -   09910766701   -    6-35204004-035

 • مهران مشایخ
 • ۰
 • ۰

انواع مخازن پلی اتیلن سه لایه رادمهرپلاست در برابر اشعه فرابنفش خورشید مقاوم می باشد و روکش سیاه (لایه میانی) مخزن به جلوگیری از نفوذ اشعه UV کمک می کند و از این طریق از رشد جلبک ها جلوگیری می کند بنابراین تمامی مخازن سه لایه شرکت رادمهرپلاست ضد جلبک و آنتی باکتریال می باشد. شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.https://radmehrplast.com/

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09911514001   -  09910766701   -   6-35204004-035

 

Radmehrplast three-layer polyethylene tanks are resistant to the sun's ultraviolet rays, and the black cover (middle layer) of the tank helps to prevent the penetration of UV rays and thus prevents the growth of algae, so all three-layer tanks of Radmehrplast Company It is anti-algal and antibacterial. You can contact our experts for more information.

 

035-35204004-6   -   Contact number for ordering and obtaining agency: 09911514001   -   09910766701

 

تقاوم خزانات البولی إیثیلین ثلاثیة الطبقات Radmehrplast أشعة الشمس فوق البنفسجیة ، ویساعد الغطاء الأسود (الطبقة الوسطى) للخزان على منع اختراق الأشعة فوق البنفسجیة وبالتالی یمنع نمو الطحالب ، لذلک فإن جمیع الخزانات ثلاثیة الطبقات التابعة لشرکة Radmehrplast إنه مضاد للطحالب ومضاد للبکتیریا. یمکنک الاتصال بخبرائنا لمزید من المعلومات.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09911514001    -   09910766701   -   6-35204004-035

 • مهران مشایخ
 • ۰
 • ۰

مخازن پلی اتلین رادمهرپلاست از پلی اتیلن درجه یک و مرغوب 3840 تبریز تولید شده که کاملا بهداشتی است و برای ذخیره آب آشامیدنی و مواد دیگر بهترین گزینه است. کمربند هایی روی مخازن رادمهرپلاست تعبیه شده که باعث زیبایی و استحکام بیشتر مخازن شده است. همچنین سطح مواد داخل آن به طور مداوم توسط دریچه های مخزن ، به راحتی قابل کنترل است.https://radmehrplast.com/

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09911514001   -   09910766701

 

Radmehrplast polyethylene tanks are made of first-class and high-quality polyethylene 3840 Tabriz, which is completely hygienic and is the best option for storing drinking water and other materials. Belts have been installed on Radmehrplast tanks, which has made the tanks more beautiful and strong. Also, the surface of the material inside it can be easily controlled continuously by the tank valves.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09911514001   -    09910766701

 

خزانات البولی إیثیلین Radmehrplast مصنوعة من البولی إیثیلین عالی الجودة من الدرجة الأولى 3840 تبریز ، وهی صحیة تمامًا وهی الخیار الأفضل لتخزین میاه الشرب والمواد الأخرى. تم تثبیت أحزمة على خزانات Radmehrplast ، مما جعل الخزانات أکثر جمالًا وقوة. أیضًا ، یمکن التحکم بسهولة فی سطح المادة الموجودة بداخلها بواسطة صمامات الخزان.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09911514001   -   09910766701

 • مهران مشایخ
 • ۰
 • ۰

مخازن پلی اتلین رادمهرپلاست به دلیل روش تولید دورانی و عدم وجود درز ، بسیار سفت و سخت هستند و دچار ترک خوردگی و شکستگی نمی شوند. در صورتی که مخازن استیل دارای اتصالات جوش داده شده است که در صورت ضربه می تواند باعث ترک خوردگی شود. همچنین مخازن پلی اتیلن رادمهرپلاست با وجود اندازه ها و انواع مختلفی که تولید می کند ، مطمعنا شما می توانید مخزنی را پیدا کنید که مخصوص نیاز شما باشد.    https://radmehrplast.com/

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی :  09911514001      09910766701    

 

Radmehrplast polyethylene tanks are very rigid and do not suffer from cracks and fractures due to the rotational production method and the absence of seams. If the steel tanks have welded joints, which can cause cracking in case of impact. Also, Radmehrplast polyethylene tanks, despite the different sizes and types it produces, you can certainly find a tank that is specific to your needs.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09911514001      09910766701

 

خزانات البولی إیثیلین Radmehrplast صلبة للغایة ولا تعانی من التشققات والکسور بسبب طریقة الإنتاج الدورانی وغیاب اللحامات. إذا کانت الخزانات الفولاذیة بها وصلات ملحومة ، فقد یتسبب ذلک فی حدوث تصدع فی حالة الاصطدام. أیضًا ، خزانات البولی إیثیلین Radmehrplast ، على الرغم من الأحجام والأنواع المختلفة التی تنتجها ، یمکنک بالتأکید العثور على خزان خاص باحتیاجاتک.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09911514001      09910766701

 • مهران مشایخ
 • ۰
 • ۰

برای تولید تمامی مخازن پلی اتیلن در شرکت رادمهرپلاست از روش تولید دورانی استفاده می شود که به همین دلیل مخزن کاملا یکپارچه و بدون درز آماده می شود. یکی از ویژگی های بسیار مهم مخازن رادمهرپلاست این است که به دلیل یکپارچه بودن ، مخزن دچار شکستگی ، خوردگی یا زنگ زدگی نمی شود اما این موضوع در مورد مخازن فولادی یا فلزی صدق نمی کند و این مخازن ممکن است زنگ بزنند یا دچار خوردگی شوند. (بستگی به مایع درون مخزن دارد) https://radmehrplast.com/

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09911514001   -   09910766701   -   6-35204004-035

 

For the production of all polyethylene tanks in Radmehrplast company, the rotary production method is used, which is why the tank is completely integrated and seamless. One of the most important features of Radmehrplast tanks is that due to their integrity, the tank does not break, corrode or rust, but this does not apply to steel or metal tanks and these tanks may rust or corrode. (Depends on the liquid in the tank)

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09911514001  -  09910766701  -  035-35204004-6

 

لإنتاج جمیع خزانات البولی إیثیلین فی شرکة Radmehrplast ، یتم استخدام طریقة الإنتاج الدوارة ، وهذا هو السبب فی أن الخزان متکامل تمامًا وغیر ملحوم. من أهم میزات خزانات Radmehrplast أنه نظرًا لسلامتها ، فإن الخزان لا ینکسر أو یتآکل أو یصدأ ، لکن هذا لا ینطبق على خزانات الصلب أو المعدن وقد تصدأ هذه الخزانات أو تتآکل. (یعتمد على السائل الموجود فی الخزان)

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09911514001   -    09910766701   -   6-35204004-035

 • مهران مشایخ