تولید وفروش مخزن پلی اتیلن آب در یزد

تولید وفروش مخزن آب و مواد شیمیایی در یزد رادمهر پلاست یزد

تولید وفروش مخزن پلی اتیلن آب در یزد

تولید وفروش مخزن آب و مواد شیمیایی در یزد رادمهر پلاست یزد

تولید وفروش مخزن پلی اتیلن آب در یزد تولید وفروش مخزن آب و مواد شیمیایی در یزد رادمهر پلاست یزد

۱۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تانکر سه لایه» ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

مبنع آب 5000 لیتری عمودی یا ایستاده رادمهرپلاست از ماده اولیه پلی اتیلن 3840 تبریز تولید شده است. منبع آب 5000 لیتری پلی اتیلن عمودی رادمهرپلاست علاوه بر اینکه مورد تایید سازمان غذا و دارو است دارای نشان استاندارد ایران نیز می باشد. همچنین دارای لایه محافظ در برابر پرتو ها و تابش نور آفتاب است. تانکر 5000 لیتری مناسب ذخیره سازی انواع مایعات شیمیایی ، آب شرب و انواع مواد صنعتی است.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09911514001   -    09910766701     -    6-35204004-035

 

Radmehrplast 5000 liter vertical or standing water base is produced from the raw material of polyethylene 3840 Tabriz. Radmehrplast 5000 liter vertical polyethylene water source, in addition to being approved by the Food and Drug Administration, also has the Iranian standard mark. It also has a protective layer against rays and sunlight. The 5000 liter tanker is suitable for storing all kinds of chemical liquids, drinking water and all kinds of industrial materials.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09911514001   -   09910766701   -   035-35204004-6

 

Radmehrplast 5000 لتر قاعدة المیاه العمودیة أو الراکدة یتم إنتاجها من المواد الخام للبولی إیثیلین 3840 تبریز. Radmehrplast 5000 لتر مصدر میاه عمودی من البولی إیثیلین ، بالإضافة إلى اعتماده من قبل إدارة الغذاء والدواء ، لدیه أیضًا العلامة القیاسیة الإیرانیة. کما أن لدیها طبقة واقیة ضد أشعة الشمس وأشعة الشمس. الصهریج سعة 5000 لتر مناسب لتخزین جمیع أنواع السوائل الکیمیائیة ومیاه الشرب وجمیع أنواع المواد الصناعیة.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09911514001   -   09910766701   -   6-35204004-035

 • مهران مشایخ
 • ۰
 • ۰

پلی اتیلن ماده ای غیر فعال است و بامواد دیگر واکنش نشان نمی دهد و به دلیل وجود همین خصوصیت است که از این ماده برای نگهداری مواردی نظیر آب آشامیدنی که مسائل بهداشتی و زیست محیطی مانند عدم تغییر بو و مزه و خصوصیات برای آنها بسیار مهم است مناسب و قابل استفاده می باشد. همچنین مخازن پلی اتیلن رادمهرپلاست به دلیل عدم خوردگی تنها گزینه مناسب برای مناطق مرطوب است.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09911514001   -   09910766701

 

Polyethylene is a substance is inactive and no longer reacts, and due to the existence of this character, it is important for keeping things like drinking water, such as health and environmental issues such as lack of smell and taste and characteristics for them. Fit and usable. Also, polyethylene tanks are the only option for wet areas due to lack of corrosion.

 

 Contact number for ordering and obtaining representation: 09911514001  -  09910766701 -

 

البولی إیثیلین هو مادة غیر نشطة ولا تتفاعل، وبسبب وجود هذه الشخصیة، من المهم إبقاء أشیاء مثل میاه الشرب، مثل القضایا الصحیة والبیئیة مثل الافتقار إلى الرائحة والذوق والخصائص لهم. صالحة للاستعمال. أیضا، خزانات البولی إیثیلین هی الخیار الوحید لمناطق مبللة بسبب نقص التآکل.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على التمثیل: 09911514001  -  09910766701

 • مهران مشایخ
 • ۰
 • ۰

ضخامت مخازن باید فشار ثقلی سیال داخل مخزن به دیواره ها را تحمل کند. در واقع ضخامت دیواره ، عامل مهمی در قدرت نهایی مخزن است. ضخامت دیواره مخزن و طراحی کلی دو عامل مهم در تعیین ارزش ویژه آن می باشد که شرکت رادمهرپلاست این دو مهم را به خوبی رعایت کرده است. هنگام خرید مخرن پلی اتیلن ابتدا چگالترین مایعی که می خواهید در آن نگهدای کنید را بسنجید و سپس با توجه به آن مخازنی را انتخاب کنید که ضخامت کافی برای تحمل آن جرم مخصوص را داشته باشد.http://radmehrplast.com/

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09911514001   -   09910766701

 

The thickness of the tanks must withstand the gravitational pressure of the fluid inside the tank to the walls. In fact, wall thickness is an important factor in the final strength of the tank. The thickness of the tank wall and the overall design are two important factors in determining its specific value, which Radmehrplast Company has observed well. When buying a polyethylene tank, first measure the densest liquid you want to store in it, and then choose the tanks that are thick enough to withstand that particular mass.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09911514001   -   09910766701

 

یجب أن یتحمل سمک الخزانات ضغط الجاذبیة للسائل الموجود داخل الخزان على الجدران. فی الواقع ، سمک الجدار هو عامل مهم فی القوة النهائیة للخزان. یعتبر سمک جدار الخزان والتصمیم العام عاملین مهمین فی تحدید قیمته المحددة ، والتی لاحظتها شرکة Radmehrplast جیدًا. عند شراء خزان بولی إیثیلین ، قم أولاً بقیاس السائل الأکثر کثافة الذی ترید تخزینه فیه ، ثم اختر الخزانات التی تکون سمیکة بما یکفی لتحمل تلک الکتلة المعینة.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09911514001   -   09910766701

 • مهران مشایخ
 • ۰
 • ۰

مخازن پلی اتیلن رادمهرپلاست در اشکال افقی ، عمودی ، بیضی ، زیرپله و سمپاش تولید و عرضه می شوند. هر یک از مشتریان با توجه به نیاز و جایی که می خواهند در آن جا از مخزن استفاده کنند ، مخزن پلی اتیلن را خریداری می کنند. یکی از مهم ترین کاربرد های مخازن پلی اتیلن در کشاورزی است. در کارخانه های مختلف برای حمل و نگهداری مواد اولیه ای مانند ترکیبات شیمیایی نیز از این مخازن استفاده می شود.

http://radmehrplast.com/

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09911514001   -   6-35204004-035

 

Radmehrplast polyethylene tanks are produced and supplied in horizontal, vertical, oval, underpass and sprayer shapes. Each customer buys a polyethylene tank according to the need and where they want to use the tank. It is one of the most important applications of polyethylene tanks in agriculture. These tanks are also used in various factories for transporting and storing raw materials such as chemical compounds.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09911514001   -   035-35204004-6

 

یتم إنتاج خزانات البولی إیثیلین Radmehrplast وتزویدها بأشکال أفقیة ورأسیة وبیضاویة وممر سفلی وبخاخ. یشتری کل عمیل خزانًا من البولی إیثیلین وفقًا للحاجة والمکان الذی یریدون استخدام الخزان فیه. وهی من أهم تطبیقات خزانات البولی إیثیلین فی الزراعة. تستخدم هذه الخزانات أیضًا فی العدید من المصانع لنقل وتخزین المواد الخام مثل المرکبات الکیمیائیة.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09911514001    -    6-35204004-035

 • مهران مشایخ
 • ۰
 • ۰

مخازن پلی اتیلن عمودی یا ایستاده شرکت رادمهرپلاست برای مقادیر عمده آب و مواد شیمیایی طراحی شده اند. این مخازن همچنین به عنوان مخازن ذخیره سازی صنعتی ، مخازن ذخیره سازی شیمیایی و مخازن ذخیره سازی انبوه شناخته می شوند. مخازن پلی اتیلن عمودی رادمهرپلاست به شدت در صنایع صنعتی ، کشاورزی ، تجاری ، فاضلاب و صنایع تولیدی مورد استفاده قرار میگیرد که کاربرد اصلی آنها در ذخیره آب ، مواد شیمیایی ، برخی مواد معدنی و مواد آلی است. تمامی مخازن رادمهرپلاست به دلیل استفاده از مواد با کیفیت و مرغوب دارای عمر طولانی می باشد.

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09911514001   -   09910766701

 

Radmehrplast vertical or standing polyethylene tanks are designed for large quantities of water and chemicals. These tanks are also known as industrial storage tanks, chemical storage tanks and mass storage tanks. Radmehrplast vertical polyethylene tanks are widely used in industrial, agricultural, commercial, sewage and manufacturing industries, whose main applications are in the storage of water, chemicals, some minerals and organic materials. All Radmehrplast tanks have a long life due to the use of quality materials.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09911514001  -  09910766701

 

صُممت خزانات البولی إیثیلین الرأسیة أو القائمة من Radmehrplast للکمیات الکبیرة من الماء والمواد الکیمیائیة. تُعرف هذه الخزانات أیضًا باسم صهاریج التخزین الصناعیة وخزانات تخزین المواد الکیمیائیة وخزانات التخزین الکبیرة. تُستخدم خزانات البولی إیثیلین الرأسیة Radmehrplast على نطاق واسع فی الصناعات الصناعیة والزراعیة والتجاریة والصرف الصحی والتصنیع ، والتی تتمثل تطبیقاتها الرئیسیة فی تخزین المیاه والمواد الکیمیائیة وبعض المعادن والمواد العضویة. تتمتع جمیع خزانات Radmehrplast بعمر طویل بسبب استخدام مواد عالیة الجودة.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09911514001   -   09910766701

 • مهران مشایخ
 • ۰
 • ۰

انواع مخازن پلی اتیلن سه لایه رادمهرپلاست در برابر اشعه فرابنفش خورشید مقاوم می باشد و روکش سیاه (لایه میانی) مخزن به جلوگیری از نفوذ اشعه UV کمک می کند و از این طریق از رشد جلبک ها جلوگیری می کند بنابراین تمامی مخازن سه لایه شرکت رادمهرپلاست ضد جلبک و آنتی باکتریال می باشد. شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.https://radmehrplast.com/

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09911514001   -  09910766701   -   6-35204004-035

 

Radmehrplast three-layer polyethylene tanks are resistant to the sun's ultraviolet rays, and the black cover (middle layer) of the tank helps to prevent the penetration of UV rays and thus prevents the growth of algae, so all three-layer tanks of Radmehrplast Company It is anti-algal and antibacterial. You can contact our experts for more information.

 

035-35204004-6   -   Contact number for ordering and obtaining agency: 09911514001   -   09910766701

 

تقاوم خزانات البولی إیثیلین ثلاثیة الطبقات Radmehrplast أشعة الشمس فوق البنفسجیة ، ویساعد الغطاء الأسود (الطبقة الوسطى) للخزان على منع اختراق الأشعة فوق البنفسجیة وبالتالی یمنع نمو الطحالب ، لذلک فإن جمیع الخزانات ثلاثیة الطبقات التابعة لشرکة Radmehrplast إنه مضاد للطحالب ومضاد للبکتیریا. یمکنک الاتصال بخبرائنا لمزید من المعلومات.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09911514001    -   09910766701   -   6-35204004-035

 • مهران مشایخ
 • ۰
 • ۰

در حال حاضر محبوب ترین نوع مخزن آب به جای مخزن استیل ، مخزن پلی اتیلن یا پلاستیک است. مخازن پلی اتین شرکت رادمهرپلاست به صورت دورانی و کاملا یکپارچه تولید می شوند ، به همین دلیل این مخازن استحکام بالایی دارند و دچار شکستگی و خوردگی نمی شوند. مخزن پلی اتیلن رادمهرپلاست با مقاومت برتر ، دوام و قیمت مناسب ، گزینه برتر مخزن ذخیره سازی برای ذخیره بسیاری از مواد شیمیایی و غیر شیمیایی است. هدف شرکت رادمهرپلاست این است که از مقاومت و ایمنی سیستم ذخیره سازی مواد شیمیایی شما اطمینان داشته باشد.https://radmehrplast.com/

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی :09911514001   -   09910766701

 

Currently the most popular type of water tank instead of steel tank is polyethylene or plastic tank. Radmehrplast Company's polyethylene tanks are produced in a circular and completely integrated manner, therefore, these tanks have high strength and do not suffer from breakage and corrosion. Radmehrplast polyethylene tank with superior strength, durability and reasonable price is the top storage tank option for storing many chemical and non-chemical substances. The goal of Radmehrplast Company is to ensure the strength and safety of your chemical storage system.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09911514001   -   09910766701

 

أکثر أنواع خزانات المیاه شیوعًا حالیًا بدلاً من الخزانات الفولاذیة هو البولی إیثیلین أو الخزان البلاستیکی. یتم إنتاج خزانات البولی إیثیلین الخاصة بشرکة Radmehrplast بشکل دائری ومتکامل تمامًا ، وبالتالی فإن هذه الخزانات تتمتع بقوة عالیة ولا تعانی من الکسر والتآکل. یعتبر خزان البولی إیثیلین Radmehrplast ذو القوة الفائقة والمتانة والسعر المعقول هو خیار الخزان العلوی لتخزین العدید من المواد الکیمیائیة وغیر الکیمیائیة. هدف شرکة Radmehrplast Company هو ضمان قوة وسلامة نظام تخزین المواد الکیمیائیة لدیک.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09911514001   -   09910766701

 • مهران مشایخ
 • ۰
 • ۰

مخازن پلی اتیلن رادمهرپلاست برای نگهداری و ذخیره سازی آب و سیالات سازگار با پلی اتیلن و همچنین حمل موادی که با این ماده سازگاری دارند مورد استفاده قرار میگیرند. تانکر های رادمهرپلاست در صنعت ساختمان ، کشاورزی و صنایع شیمیایی برای ذخیره سازی و حمل و نقل آب و دیگر مایعات استفاده می شود. در حال حاضر بهترین مخزن جهت ذخیره سازی و نگهداری آب شرب و سیالات شیمیایی ، مخزن های شرکت رادمهرپلاست هستند که دارای 10 سال ضمانت نامه و 12 سال خدمات پس از فروش نیز می باشند.https://radmehrplast.com/

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09911514001        09910766701 

 

Radmehrplast polyethylene tanks are used for storing water and fluids compatible with polyethylene as well as transporting materials that are compatible with this material. Radmehrplast tanks are used in the construction, agricultural and chemical industries to store and transport water and other liquids. At present, the best tanks for storing and storing drinking water and chemical fluids are the tanks of Radmehrplast Company, which have a 10-year warranty and 12-year after-sales service.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09911514001       09910766701

 

تُستخدم خزانات البولی إیثیلین Radmehrplast لتخزین المیاه والسوائل المتوافقة مع البولی إیثیلین بالإضافة إلى نقل المواد المتوافقة مع هذه المادة. تُستخدم خزانات Radmehrplast فی الصناعات الإنشائیة والزراعیة والکیمیائیة لتخزین ونقل المیاه والسوائل الأخرى. فی الوقت الحاضر ، أفضل الخزانات لتخزین وتخزین میاه الشرب والسوائل الکیمیائیة هی خزانات شرکة Radmehrplast ، والتی تتمتع بضمان لمدة 10 سنوات وخدمة ما بعد البیع لمدة 12 عامًا.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09911514001       09910766701

 • مهران مشایخ
 • ۰
 • ۰

مخازن شرکت رادمهرپلاست چون به صورت دورانی تولید می شوند از کیفیت بالایی برخوردار هستند و تمام بدنه مخازن از ضخامت یکسانی برخوردار است کلیه مخازن رادمهرپلاست از دوام فوق العاده بالایی برخوردار میباشدواین مخازن به همین دلیل در دمای 70درجه سانتی گراد گرما و40-درجه سرما مقاومت می کند و مناسب برای مناطق سردسیر وکویری می باشد وچون از مواد اولیه مرغوب ساخته شده اند خاصیت ضدخوردگی دارند و برای ذخیره هرنوع موادشیمیایی و اسیدی مناسب می باشد.http://radmehrplast.com/

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09911514001   -   09910766701

 

Radmehrplast Company tanks are of high quality because they are produced in a circular manner and the whole body of the tanks has the same thickness. All Radmehrplast tanks have an extremely high durability. For this reason, these tanks can withstand temperatures of 70 ° C and 40 ° C. It is slow and suitable for cold and desert areas, and because they are made of high quality raw materials, they have anti-corrosion properties and are suitable for storing any kind of acidic chemicals.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09911514001  -  09910766701

 

تتمیز خزانات شرکة Radmehrplast بجودة عالیة لأنها یتم إنتاجها بطریقة دائریة کما أن جسم الخزانات بالکامل له نفس السماکة. تتمتع جمیع خزانات Radmehrplast بمتانة عالیة للغایة. ولهذا السبب ، یمکن لهذه الخزانات أن تتحمل درجات حرارة تصل إلى 70 درجة مئویة و 40 درجة مئویة وهی بطیئة ومناسبة للمناطق الباردة والصحراویة ، ولأنها مصنوعة من مواد خام عالیة الجودة ، فإنها تتمتع بخصائص مقاومة للتآکل ومناسبة لتخزین أی نوع من المواد الکیمیائیة الحمضیة.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة:  09911514001  -  09910766701

 • مهران مشایخ
 • ۰
 • ۰

مخازن عمودی یا ایستاده رادمهرپلاست از 100 لیتر تا 5000 لیتر و در انواع تک لایه ، و سه لایه تولید و آماده فروش می باشد. مخزن عمودی شرکت رادمهرپلاست به صورت یکپارچه تولید شده و قیمت آن از سایر مخازن ( افقی ، زیرپله ، مکعبی و ... ) هم حجم کمتر می باشد. نصب این منبع پلی اتیلنی بر روی پشت بام توصیه نمی شود مگر اینکه سطح محل نصب آب تقویت شده باشد و همچنین به دلیل استحکام بیشتر و هم چنین قیمت کمتر مناسبترین گزینه برای استفاده در فضاهای باز می باشد.http://radmehrplast.com/

 

شماره تماس جهت سفارش و اخذ نمایندگی : 09911514001   -   09910766701   -   09911544001

 

Radmehrplast vertical or standing tanks are from 100 liters to 5000 liters and are produced and ready for sale in single-layer and three-layer types. The vertical tank of Radmehrplast Company is produced in an integrated manner and its price is less than other tanks (horizontal, underpass, cubic, etc.). Installing this polyethylene source on the roof is not recommended unless the surface of the water installation site is reinforced and also because of its greater strength and lower price, it is the most suitable option for outdoor use.

 

Contact number for ordering and obtaining agency: 09911514001  -  09910766701  -  09911544001

 

یتم إنتاج خزانات Radmehrplast الرأسیة أو الواقفة وجاهزة للبیع من 100 لتر إلى 5000 لتر فی أنواع أحادیة الطبقة وثلاث طبقات. یتم إنتاج الخزان العمودی لشرکة Radmehrplast Company بطریقة متکاملة وسعره أقل من الخزانات الأخرى (أفقی ، ممر سفلی ، مکعب ، إلخ). لا ینصح بتثبیت مصدر البولی إیثیلین هذا على السطح ما لم یتم تعزیز سطح موقع ترکیب المیاه وأیضًا بسبب قوته الکبیرة وانخفاض سعره ، فهو الخیار الأنسب للاستخدام فی الهواء الطلق.

 

رقم الاتصال للطلب والحصول على الوکالة: 09911514001   -   09910766701   -   09911544001

 

 • مهران مشایخ